Reklama

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cerrad z tytułem NOVATOR 2023Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach po raz siedemnasty nagrodziła przedsiębiorców i wynalazców w prestiżowym konkursie NOVATOR, którego celem jest propagowanie innowacyjności w gospodarce, promocja firm osiągających największe sukcesy w dziedzinie innowacji oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku gospodarki województwa świętokrzyskiego.

Kapituła nagrodziła Cerrad za projekt pt. „Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla CERRAD Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach” w dziedzinie „Innowacyjna inwestycja”.

Lata wzmożonych działań nad skutecznym i bezobsługowym rozwiązaniem problemu zapotrzebowania energetycznego Spółki Cerrad przyniosły efekt w postaci stworzenia niezależnego i w pełni wydajnego systemu, zlokalizowanego w elektrowni kogeneracyjnej w Starachowicach. Jest to największa jednostka wytwórcza energii elektrycznej o mocy 5,12 MWe w wysokosprawnej kogeneracji o mocy cieplnej 10,9 MWt na bazie turbiny gazowej zasilana gazem ziemnym w województwie świętokrzyskim. Wytwarzane ciepło technologiczne w znaczącym stopniu zaspokaja potrzeby energetyczne przedsiębiorstwa i co za tym idzie, ogranicza sumaryczny pobór paliwa gazowego oraz wyraźnie obniża koszty zakupu praw do emisji CO2. Inwestycja w kogenerację oznacza przede wszystkim zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz długofalowe działanie na rzecz poprawy stanu powietrza. Podstawowym celem inwestycji było zwiększenie efektywności energetycznej w spółce, polegającym na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w ilości 32 836 ton CO2 w skali roku oraz oszczędność energii pierwotnej w ilości 149 033 Giga dżuli rocznie. Blisko 10 mln zł dotacji z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr POIS.01.06.01-00-0112/19-00 pozwoliło spółce na sfinansowanie układu o lepszych parametrach i większej wydajności. Wykonawcą inwestycji była firma Bergerat Monnoyeur sp. z o.o.

Przyznany przez grono autorytetów NOVATOR 2023 jest potwierdzeniem znakomitych osiągnięć w dążeniu do unowocześniania technologii oraz nowatorstwa w poczynaniach kierownictwa przedsiębiorstwa.

Oficjalne wręczenie nagród odbyło się 16 maja w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach. Nagrodę w imieniu Cerrad odebrał Mariusz Mądry, Dyrektor Operacyjny Grupy Cerrad. - Przyznany nam przez grono autorytetów NOVATOR 2023 jest docenieniem naszych osiągnięć zarówno w dążeniu do unowocześniania technologii, ale również docenieniem naszej troski i działań na rzecz środowiska.

Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Prezes Urzędu Patentowego RP, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wojewoda Świętokrzyski oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.Grupa CERRAD
press box

NAPISZ DO NAS

> admin(at)lazienkaikuchnia.pl <